โปรโมชั่น การจัดฟัน

 • ฟันเก ฟันห่าง   ไม่ถอนฟัน 25,000 บาท (ระยะเวลา ภานใน 1ปี ครึ่ง หรือ 15 ครั้ง)
 • ฟันเก           ถอนฟัน   35,000 บาท (ระยะเวลา ภานใน 2 ปี  หรือ 25 ครั้ง)
 • ฟันยื่น          ถอนฟัน   40,000 บาท (ระยะเวลา ภานใน 3 ปี  หรือ 30 ครั้ง)
 •  
 • ค่าใช้จ่าย   ครั้งแรก ตรวจ พิมพ์ปาก ถ่ายรูป X RAYฟันทั้งปาก  =1,500 บาท

 • ครั้งที่ 2 ติดเครื่องมือจัดฟันครั้งที่1 = 2,000 บาท

 • ครั้งที่ 3 ติดเครื่องมือจัดฟันครั้งที่2= 2,000 บาท

 • ต่อใป  ครั้งละ 1,500 บาท 10 ครั้งแรก หลังจากนั้น ครั้งละ 1,000บาท
 • จนครบราคาประเมิน

เงื่อนไข

คนไข้ต้องมาทำการรักษาต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตามจำนวนครั้งและ ระยะเวลาที่กำหนด
หาก เกินกำหนด จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ครั้งละ 1,000บาท จนกว่าการรักษาจะเสร็จ
เครื่องมือหลุด เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ตัวละ 400 บาท
 
 •  
 •  

        โปรโมชั่นรากเทียม

 

ชุด premium = 59,000 ฿

ชุด มาตราฐาน = 39,000 ฿

ชุด ประหยัด   = 30,000 ฿

ทุกชุดสามารถแบ่งจ่าย 3 งวด

ภายใน 3-4 เดือน

ราคาทุกชุด รวม พิมพ์ปาก ถ่ายรูป และ

x ray 3 มิติ รวม มูลค่า 5,000฿

  **  รับประกัน 2 ปี ทุกชุด *