การทำครอบฟัน สะพานฟัน

 

        ประเภทของฟันปลอม

               ฟันปลอมชนิดถอดได้

        คือฟันปลอมที่ทำขึ้นให้กับผู้ที่ยังมีฟันธรรมชาติหลงเหลืออยู่ เป็นการใส่ฟันเพียงบางส่วน ถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ แบบถอดได้แบ่งได้ดังนี้ ฟันปลอมโครงโลหะ. ฟันปลอมโครงอคริลิก ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก

          ข้อดี

        – ฟันปลอมชนิดนี้ ช่วยให้ผู้ที่ใส่สามารถดูแลรักษาความสะอาดได้ง่าย

        – ช่วยในการบดเคี้ยวอาหารได้

        – ใส่ฟันได้หลายซี่หรือทั้งปาก ราคาถูกกว่าฟันปลอมติดแน่น

          ข้อเสีย

      – เกิดความรำคาญในขณะพูดหรือการเคี้ยวอาหาร

      – ประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวจะต่ำกว่าฟันปลอมชนิดอื่น

      – ไม่สวยงามอาจจะมองเห็นตะขอที่ใช้เกี่ยว 

                ฟันปลอมชนิดติดแน่น

      เป็นฟันปลอมถาวรที่ยึดแน่นในช่องปากโดยอาศัยฟันธรรมชาติซี่ที่อยู่ข้างเคียงกับช่องว่างเป็นหลักในการยึดฟันปลอม ฟันปลอมชนิดนี้ผู้ที่ใส่ไม่สามารถถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดภายนอกช่องปากได้ แบ่งได้ดังนี้ เดือยฟัน. ครอบฟัน สะพานฟัน

           ข้อดี

       – ฟันปลอมติดแน่นจะมีลักษณะ และขนาดเหมือนฟันธรรมชาติมากกว่าฟันปลอมถอดได้ จึงทำให้เรารู้สึกสบายกว่า ไม่มีส่วนของเหงือกปลอม หรือตะขอที่เกะกะ และการใช้งาน ประสิทธิภาพดี แข็งแรง

      – สวยงาม

         ข้อเสีย

      – ต้องมีการกรอฟันข้างเคียงเพื่อยึดฟันปลอม ทำให้สูญเสียเนื้อฟัน (อีกทางเลือก คือ ใส่รากเทียม)

      – ถอดออกมาล้างทำความสะอาดไม่ได้ ติดอยู่ในปากของเราเลย หากเราแปรงฟันทำความสะอาดไม่ดีอาจทำให้ ฟันข้างเคียงเสียหายไปได้ เป็นโรคเหงือก หรือฟันผุได้ง่าย

      – ราคาสูงกว่าแบบถอดได้ จะสังเกตได้ว่าการใส่ฟันปลอมทั้ง 2 แบบนั้น มีข้อดี และข้อเสียแตกต่างกันไป เราจึงควรปรึกษาทันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เราเหมาะกับการใส่ฟันปลอมชนิดไหน และแบบใด

อีกทางเลือก คือใส่รากเทียม