ทันตกรรมสำหรับเด็ก

           ทันตแพทย์สำหรับเด็ก   เป็นทันตกรรมสาขาหนึ่งซึ่งให้คำปรึกษา ดูแลรักษา ป้องกันปัญหา สุขภาพช่องปากและฟันแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 12 ปี ได้แก่ การขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์, การผนึกหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุ, การอุดฟัน, การรักษาโพรงประสาทฟัน, การครอบฟัน กรณีที่มีฟันผุ ลุกลามมาก, การถอนฟัน, การ X-ray ตรวจสุขภาพฟัน , การใส่เครื่องมือกันฟันล้มหรือเครื่องมือขยาย ช่องว่างสำหรับฟันแท้ [ Space Maintainer or Space Regainer ]

      ใช้ฟลูออไรด์ ต้องเพียงพอสำหรับเด็ก แล้วต้องใช้แบบไหน

      ลูกฟันสวยด้วยทันตกรรมป้องกัน ต้องเตรียมตัวตั้งแต่วัยใด 

     การเคลือบร่องฟันหรือ Sealant นั้นเป็นอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไร 

     เครื่องมือกันฟันล้ม คืออะไร

     การรักษารากฟันวัยเด็ก ควรทำเมื่อไหร่ 

     ทุกคำถาม แนะนำให้มาปรึกษา ทันตแพทย์ ที่คลินิกจะได้รับการตรวจและแนะนำ อย่างถูกต้อง