รากเทียม (IMPLANT) 

        เป็นวิธีหนึ่งในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป จัดอยู่ในประเภทฟันปลอมติดแน่นที่ยึดอยู่ใน ช่องปาก โดยการฝังรากเทียม ซึ่งรากเทียมจะทำจากวัสดุที่ทำให้ร่างกายยอมรับได้ดี ประเภท Titanium ฝังลงไปในกระดูกขากรรไกร มีส่วนประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้

      1. รากเทียม (Fixture) ซึ่งทำมาจากโลหะไทเทเนียม (Titanium) ซึ่งมีลักษณะ คล้ายรากฟันและจะฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร ซึ่งสามารถยึดติดได้อย่างแนบแน่น โดยไม่ทำให้เนื้อเยื่ออักเสบ และไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆ

    2. เดือยรองรับครอบฟัน (Abutment) เมื่อฝังรากเทียมบนกระดูกขากรรไกร จะใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนเพื่อให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกรได้ดี หลังจากนั้น จึงจะใส่เดือยรองรับครอบฟันลงบนรากเทียม เพื่อใช้เป็นที่รองรับ ครอบฟันต่อไป 

    3. ครอบฟัน (crown) เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนของเหงือก ซึ่งจะทำมาจากวัสดุ ได้หลายชนิด  มีรูปร่างลักษณะและสีเหมือนฟันธรรมชาต 

       ขั้นตอนการักษา

     ขั้นที่ 1  การฝังรากเทียมลงในกระดูก หลังการผ่าตัด จะเย็บปิดแผล แล้วรอให้ร่างกาย สร้างกระดูกเพื่อยึดติด กับรากเทียม โดยปกติฟันล่างจะรอประมาณ 3  เดือน ส่วนในฟันบนจะใช้เวลานานกว่าฟันล่าง ประมาณ 4 เดือน 

    ขั้นที่ 2  เป็นผ่าตัดครั้งที่ 2 โดยทำการผ่าตัดเปิดเหงือกแล้วยึดส่วนแกนฟัน  ลงบนรากเทียมที่ฝังอยู่ในกระดูก จากนั้นจึงปิดแผล และจะเห็นว่ามีส่วน แกนฟัน โผล่ออกมาเพื่อเตรียมรองรับฟันปลอมต่อไป (ซึ่งขั้นตอนที่ 2 นี้ อาจไม่มีความจำเป็น ถ้าในการผ่าตัดครั้งแรก รากเทียมยึดติดกับกระดูกได้แน่นพอ)

    ขั้นที่ 3 เป็นการทำฟันปลอมทับบนแกนฟันและรากเทียม ซึ่งอาจจะเป็นฟันปลอมติดแน่น เช่น ครอบฟัน หรือ ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากที่ทับบนรากฟันเทียม

    ขั้นที่ 4 ตรวจเช็คสม่ำเสมอ

     ****นาทีทอง สำหรับ ฟันหน้าและฟันกรามน้อย สามารถถอนฟันแล้วฝังรากเทียมได้ทันที***

    ข้อดี  1 จะได้รูปเหงือกที่สวยงาม

           2 ใส่ฟันได้เร็วขึ้น 

           3 ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการต้องเสริมเพิ่มความหนาของกระดูก หลังจากถอนฟัน

                  สามารถปรึกษา และตรวจประเมิน ก่อนการรักษาได้ที่คลินิก

ฟัน หัก เคยรักษารากฟันมานานแล้ว

ถอนรากฟันออก พร้อม ฝังรากเทียมทันที

รอประมาณ 4 เดือน

ครบ 4 เดือน ใส่ครอบฟันเรียบร้อย

รากเทียมคืออะไร